Seniutienė, Danguolė, Mykolas Romeris University, Lithuania