Bohatko, Valentyna, <p>Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University</p>, Ukraine