Conference Schedule

01.12.2016

12:00 PM - 12:50 PM

 • Kafija: (Aktu zāle)
 • Reģistrācija

  Dalībnieku reģistrācija un konferences piecgades izstāde /Kuratore Diāna Apele (Foajē)

01:00 PM - 02:30 PM

 • Uzrunas konferences dalībniekiem un plenārsēde

  (Aktu zāle)

01:30 PM - 01:45 PM

01:45 PM - 02:00 PM

 • Andris Vecumnieks: “Vīzijas žanrs Jura Karlsona daiļradē (Jāzepa vīzijas, Vakarblāzma)”, (Aktu zāle)

02:00 PM - 02:15 PM

 • Evija Vasilevska

  “Dizaina izpausmes lietišķajā mākslā Latgalē”, (Aktu zāle)

02:15 PM - 02:30 PM

 • Diāna Apele

  “Konferences mākslas darbu katalogs”, (Aktu zāle)

02:30 PM - 06:00 PM

 • Ivo Sutins

  Iespēja apmeklēt izstādi “Gabrova un gabrovieši arhīva dokumentos” LVA Rēzeknes zonālajā valsts arhīvā (Dārzu iela 7a, Rēzekne)

03:00 PM - 03:30 PM

 • Izstādes “Pēctecība” atklāšana

  (Latgales vēstniecība “GORS”)

  Ilze Lībiete, Diāna Apele un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistra studiju programmas „Dizains” studenti satiekas grafikas darbu izstādē “Pēctecība” / Kuratore Guna Kalnača

03:40 PM - 04:40 PM

 • Pusdienas

05:00 PM - 06:30 PM

 • Ēriks Kanaviņš

  Meistardarbnīca ''MĀKSLA'':„Koka darinājumu darbnīca”, (218.auditorija)

 • Diāna Apele, Jana Kļačica, Velta Žaluka

  Meistardarbnīca ''MĀKSLA'':“Marmorēšana”, (102.auditorija)

 • Sandija Kušnere

  Meistardarbnīca ''MŪZIKA'':“Bērns un muzikālās skaņas. Es un mūzika”, (123.auditorija)

 • Aiga Jansone

  Meistardarbnīca ''MĀKSLA'':“Modernais skroderis” (111.auditorija)

 • Ilze Mendziņa

  Meistardarbnīca ''MĀKSLA'':“Brother šūšanas tehnikas iespējas”, (127.auditorija)

 • Sonats Koskuners (Sonat Coşkuner)

  Meistardarbnīca ''MŪZIKA'':“Krāsu zīmēšana: Improvizācijas studija ikvienam”, (214.auditorija)

 • Andris Vecumnieks

  Meistardarbnīca ''MŪZIKA'':“Par spožām gaismām un tumšajiem bezdibeņiem” (45 min.)
  “Tonalitātes modalizācija un modalitātes tonalizācija. Tonalitāte no teikuma līdz burtam” (45 min.), (312.auditorija)

 • Ella Maslovska, Agrita Mazure

  Meistardarbnīca ''MĀKSLA'':“Papīra liešana”, (216.auditorija)

06:45 PM - 07:45 PM

 • Starptautiskā modes skate „Variācijas”

  (Aktu zāle)

  Piedalās: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”; PIKC „ Daugavpils tehnikums”; Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola; Pleskavas Valsts universitāte / Kuratore Silvija Mežinska

08:00 PM - 08:45 PM

 • Koncerts

  (Aktu zāle), Mākslinieciskais vadītājs Jānis Mežinskis

08:50 PM - 10:30 PM

 • Konferences dalībnieku un viesu neformālās diskusijas: (Aktu zāle)

02.12.2016

09:00 AM - 09:20 AM

 • Kafija: (Mākslas terase)

09:30 AM - 09:50 AM

 • Viesizstāžu atklāšana

  (Otrais stāvs),‘revivify’ / Selma Karahmeta Baldži (Turcija), Viļņas kolēģijas studentu diplomdarbu koncepciju vizualizācijas  / Kuratore Loreta Gerulaitiene (Lietuva)

09:55 AM - 01:00 PM

 • 10:00 AM - 13:00 PM Darbs sekcijās
  • Sekcija Kultūra un sabiedrība reģionālās identitātes diskursā, Sekciju vada Iveta Dukaļska (214.auditorija)
  • Sekcija Mūzikas zinātne praksei, Sekciju vada Marina Marčenoka (215.auditorija)
  • Sekcija Māksla un dizains I, Sekciju vada Aina Strode (216.auditorija)
  • Sekcija Māksla un dizains II, Sekciju vada Silvija Mežinska (217.auditorija)
  • Sekcija Māksla un dizains III, Sekciju vada Diāna Apele (218.auditorija)
 • 10:00 AM - 13:00 PM Meistardarbnīca

  „Mežģīņveida tīmekļošana”  Gražina Skripkienė, Asta Kisieliūtė, (111.auditorija)

10:00 AM - 10:25 AM

10:25 AM - 10:50 AM

10:50 AM - 11:15 AM

11:45 AM - 12:10 PM

12:10 PM - 12:35 PM

12:35 PM - 01:00 PM

 • Zane Ludborža: ''Kravcova ērģeļu taustiņu modificētās klaviatūras adaptācija'', (215.auditorja)

01:15 PM - 02:00 PM

 • Konferences noslēgums

  124.auditorija