Conference Schedule

25.05.2018

10:20 AM - 11:00 AM

 • Reģistrācija/ Registration: Latgales vēstniecība GORS / The Embassy of Latgale GORS, Rēzekne, Pils iela 4, Room „Zīdaste” http://www.latgalesgors.lv/lv

11:00 AM - 11:30 AM

 • Konferences atklāšana/ Formal opening: Latgales vēstniecība GORS / The Embassy of Latgale GORS, Rēzekne, Pils iela 4, Room „Zīdaste” http://www.latgalesgors.lv/lv

11:45 AM - 12:55 PM

 • Plenārsēde/ Plenary meeting

  Latgales vēstniecība GORS / The Embassy of Latgale

  Lead by:
  PhD Velta Lubkina, Rezekne Academy of Technologies, Latvia
  PhD Alex Krouglov, London Metropolitan University, United Kingdom

  11.45 – 12.05

  Sanita Lazdiņa (Rezekne Academy of Technologies, Latvia)

  ENHANCING LITERACY AND PLURILITERACY: NEW CURRICULUM OF LATVIA

  12.05 – 12.35

  Dzintra Iliško (Daugavpils University, Latvia)

  SUSTAINABILITY COMPETENCIES FOR MEETING THE EDUCATIONAL CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY

  12.35 – 12.55

  Krouglov Alex (London Metropolitan University, United Kingdom)

  TRANSFORMATIONAL PARTNERSHIPS: DEVELOPING EFFECTIVE UNIVERSITY-ENTERPRISE COOPERATION

01:00 PM - 02:30 PM

 • Pusdienas/Lunch: Latgales vēstniecība GORS / The Embassy of Latgale GORS, Rēzekne, Pils iela 4

02:30 PM - 03:00 PM

 • Opening of the art exhibition "BETWEEN STEPS": Inta Treilina, the student of the RTA professional Master’s study programme "Design" (Art terrace). Curator: Diana Apele
  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija/Rezekne Academy of Technologies, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115

03:00 PM - 07:00 PM

07:30 PM - 11:59 PM

 • Vakariņas un iepazīšanās vakars/ Dinner and social evening: "Pērtnieki", Rēzeknes novada, Sakstagala pagastā, 20 km attālumā no Rēzeknes pilsētas uz Rīgas pusi./ “Pertnieki”, Rezekne municipality, Sakstagals parish, 20 km from Rezekne towards Riga

26.05.2018

09:00 AM - 11:20 AM

 • Paralēlās darbnīcas un lekcijas / Parallel workshops and lectures

  9.00 – 10.25

  Diāna Apele (Rezekne Academy of Technologies, Latvia)

  Meistarklase „IEDVESMOJOŠĀS GRAFIKAS TEHNIKU VARIĀCIJAS” iesācējiem (latviešu valodā). Dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikšanās diana.apele@rta.lv

  Master class "INSPIRING VARIATIONS OF GRAPHIC TECHNIQUES" (in Latvian). The number of participants is limited. Application diana.apele@rta.lv

  Atbrīvošanas aleja 115, 102. auditorija/Room 102

  9.20 – 10.20

  Aivars Kaupužs (Rezekne Academy of Technologies, Latvia)

  MULTISENSORĀS ISTABAS APMEKLĒJUMS

  Visit to the multisensory room

  Atbrīvošanas aleja 90

  9.30 – 11.20

  Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (VPP INOSOCTEREHI)”prezentācija

  Presentation of the National Research Programme “Innovative solutions for social telerehabilitation in the schools of Latvia in the context of inclusive education” (NRP INOSOCTEREHI)

  Atbrīvošanas aleja 115, 124. auditorija/Room 124

   

  9.30 – 10.30

  Ilona Brūveris (Australia)

  KAM JĀNOTIEK, LAI UZVEDĪBAS ATBALSTA MODEĻI SNIEGTU VĒLAMOS REZULTĀTUS (latviešu valodā)

  What Needs to Happen for Behaviour Support Models to Deliver the Desired Results (in Latvian)

   

  10.30 – 11.20

  Aleksandrs Gorbunovs, Žanis Timšāns, Ieva Kudiņa (Riga Technical University, Latvia)

  POSTURĀLĀ LĪDZSVARA AGRĪNĀ DIAGNOSTIKA UN FUNKCIONĀLO SPĒJU UZLABOŠANA TELEREHABILITĀCIJAS MODEĻA IETVARĀ, IZMANTOJOT INSTRUĒJOŠUS VIDEO MATERIĀLUS E- VIDĒ UN MOBILĀS APLIKĀCIJAS IESPĒJAS

  Postural Balance Early Diagnostics and Improvement of Functional Capabilities within Telerehabilitation Model, Using Video E- Tutorials and Mobile Application

  10.00 – 11.25

  Michael Alexander Radin (Rochester Institute of Technology, United States)

  COMMUNICATION WITH STUDENTS OUTSIDE THE CLASSROOM & INTERNATIONAL TEACHING AND LEARNING

  Atbrīvošanas aleja 115, 127. auditorija/Room 127.

  10.00 – 11.25

  Zanda Rubene (University of Latvia, Latvia)

  DIGITĀLĀ BĒRNĪBA: PEDAGOĢISKĀ PERSPEKTĪVA (latviešu val.)

  Digital Childhood: A Pedagogical Perspective (in Latvian)

  Atbrīvošanas aleja 115, 215. auditorija/Room 215.

  10.30 – 11.20

  Kristīne Šneidere (Rīga Stradiņš University, Latvia)

  COGNITIVE RESERVE AS MEANS OF HEALTHY AGEING

  Atbrīvošanas aleja 115, 126. auditorija/Room 126.

11:30 AM - 12:30 PM

 • Konferences noslēguma sēde/ Closing session: Atbrīvošanas aleja 115, 124. auditorija/Room 124

12:30 PM - 03:30 PM

 • Kafijas pauze pirms mājupceļa, diskusijas/ Cofee break, discussions